Общи условия

Общи условия

 

Общи условия за използване на интернет магазин http://fitnesuredi-bg.com/ на фирма: „Фаворит Спорт БГ” ЕООД

 

Използвайки тази интернет страница се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия за покупко-продажба.

В случай , че не приемате Общите условия, моля не я използвайте.

Този документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба от разстояние между "Фаворит Спорт БГ” ЕООД,  наричано по-долу за краткост „Продавач”, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез тази интернет магазин http://fitnesuredi-bg.com/  стоки от Продавача.


Чл.1. „Фаворит Спорт БГ ЕООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив ,ул.Розова Долина № 14 ет.3 ап.7 , с адрес за коренспонденция Пловдив, ул.Цар Георги Тертер”1 ,Склад – Магазин „Body Fan”, office@proteini-bg.com.
Чл.2 Този уебсайт за електронна търговия е съставна и обособена част виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

Чл.3 Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.
Чл. 3.1 След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез интернет страницата стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл.3.2 При възникнал спор, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената стока.
 

Чл.4 Промени в Общите условия
Чл.4.1 Доколкото предлаганите от Продавача стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от „Фаворит Спорт БГ” ЕООД , като ги публикува в интернет страницата.
Чл.4.2 Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

Чл.5 Публикуване на информация за стоките в  тази интернет страница.

Чл.5.1 Продавачът публикува на  интернет страницата описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и цена за доставка, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
Чл.5.2 Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. 

Чл.6 Заявка за покупка

 Чл.6.1 Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

Чл.6.2 Определяне на вида и количеството на стоката , поръчването им в потребителската количка в интернет магазина http://fitnesuredi-bg.com/, също и чрез формата за контакт или официалния имейл адрес в сайта и пазаруване с  посочения телефон за заявки.  Даване на  информацията за доставка (точен адрес, телефон, контактно лице/избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката /по банков път, на място на посочените адреси или чрез наложен платеж при доставката от куриера/.

Чл.6.3 Клиентът заплаща 100 % авансово избраната  стока, по удобен за него начин. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Заявката се приема на посочената електронна поща или телефон /Продавачът не гарантира, че няма да пропусне вашата заявка в електронната поща или запише грешна информация за поръчката/. Заявка  за издаване на фактура се прави предварително.Указаните на тази интернет страница цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. 

Чл.7 Доставка

Чл.7.1 Заявената за покупка  стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок: до 5 работни дни от датата на извършено плащане– за налични фитнес уреди и 30-40 работни дни за неналични, с  предваритело запитване до Продавача в срок  достатъчен според обстоятелствата - за чужбина.  Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.  

Чл.8 Предаване на стоката

Чл.8.1 Стоката се предава на Клиента или на упълномощено  от него лице, което приема и потвърждава изпълнението на поръчката.  При уговорена доставка от Продавача, Продавача се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на Купувача, ако има достъп до него. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. И предварително се запознават с гаранционните условия от гаранционната карта преди да приемат стоката.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавача се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса.

Чл.8.2 Всички разходи по доставката са за сметка на клиента. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.8.3 Плащането на стоката става: по банков път, директно в магазина на Продавача или на куриера чрез наложен платеж.

Чл.9 Право на отказ   Не подлежат на подмяна и следните стоки: Всички продукти, които са изделия по поръчка, и се изработват на база индивидуaлните изисквания на клиента.                                                                                                                                                                                                                                   

Чл.9.1 Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е била силно повредена; цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.В този случай Продавача се задължава да окаже пълно съдействие за решаване на проблема.

Чл.9.2 Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез тази интернет страница, като върне стоката в срок от 7 дни, считано от датата на получаването й. Стоката трябва да не е била разопакована и във вида, в който е получена.

Чл.9.3 В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Продавача и да върне стоката с ненарушена цялост за негова сметка.  В този случай Продавачът не е длъжен да възстанови на Клиента размера на заплатените от него суми.

Чл.9.4 При получаване на пратката , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .
Чл.9.5 При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от ваша страна за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача. Освен където е обявено друго, цените на услуги в електронен магазин http://fitnesuredi-bg.com/ представляват пълната цена на дребно с включено ДДС в български лева.  Не подлежат на отказ от поръчка изделия по поръчка, които се произвеждат съгласно  индивидуалните изисквания на клиента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Чл.10 Гаранция:

Чл.10.1 Фитнес уредите предлагани в електронен магазин  http://fitnesuredi-bg.com/ са предназначени както за професионално, така и за домашно ползване.Когато Купувачът използва уред, чиито основно приложение е домашно ползване, за домашна употреба гаранцията е 2 – две години от производител .Когато клиентът използва фитнес уред за домашна употреба във фитнес зала, гаранцията е 1 година, само за фабрични дефекти.

Чл.10.2  При фабричен дефект се подменят частите, безплатно от производителя. Клиентът заплаща транспортните разходи по поръчката на необходимата част предварително, по удобен за него начин на Продавача, както и сумата по ремонта./Коментира се предварително с Продавача / .

Чл.10.3 Всички условия на призводителя са упоменати в гаранционната карта.

Чл.10.4 Монтажът на фитнес уредите се заплаща допълнително спрямо естеството и сложността .За покупка над 3000 лева. монтажът е безплатен. При отказ от страна на клиента за услугата монтаж, отпада фабричната гаранция на фитнес уреда.

Чл.11 Задължения на Продавача

Чл.11.1 Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока след плащането й.

Чл.11.2 Да достави в срок заявената за покупка стока /освен ако няма основателна причина и бъде възпрепятстван да направи това/.

Чл.11.3  Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.12 Права на Продавача

Чл.12.1 Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача. Продавача си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Клиента.В клиентския профил на Клиента да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други .

Чл.12.2 Продавачът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и него, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Продавачът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Продавача (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). 

Чл.13 Ограничаване на отговорността

Чл.13.1 Продавачът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Чл.13.2 Продавачът не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола му.  Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача. Доколкото Продавачът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Продавачът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.  

Чл.13.3 Продавача не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Продавача.  Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Продавача и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери.

Чл.13.4 Продавачът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси.

Чл.13.5 Продавачът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

Чл.14 Клиентът се задължава

Чл.14.1 Да посочи точен и валиден телефон, име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция.

Чл.14.2 Да заплати цената на заявената от него стока. Да заплати разходите по доставката /освен ако не е упоменато изрично друго/; да получи стоката.

Чл.14.3 Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл.14.4 Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост. Да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина.

Чл.14.5 Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите.

Чл.14.6 Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в интернет страницата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

Чл.14.7 Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 

Чл.14.8 При неспазване на задълженията по предходната алинея Продавача има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Продавача има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.15 Лични данни

 Чл.15.1 Продавачът има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Продавача услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.  

Чл.15.2 „Фаворит Спорт БГ” ЕООД е администратор на лични данни с удостоверение под № 1339234/ 04.02.2013 г.

Чл.16 „Фаворит Спорт БГ” ЕООД си запазва правото на всякакви действия, които не са в противоречие с действащото законодателство на Република България.

Чл.17 Нищожността на каквато и да е част от Общите условия или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга част, или на Общите условия като цяло.

Чл.18 За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За повече въпроси относно Общите условия, моля пишете на: office@proteini-bg.com  или позвънете на телефон +359879260370.