Marbo Sport

Пейка за скотово сгъване

Марка: Marbo Sport

  Пейка за скотово сгъване MF-L003 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-L003-k1t4 Тапицерия:...

  Пейка за скотово сгъване MF-L003 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-L003-k1t4 Тапицерия:...

Цена: 1100.00 лева Нова цена: 880.00 лева
Бърз преглед

Стойка за щанги

Марка: Marbo Sport

Стойка за щанги MF-S001 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-S001 Тапицерия: Бордо/Черна

Стойка за щанги MF-S001 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-S001 Тапицерия: Бордо/Черна

Цена: 1200.00 лева Нова цена: 1020.00 лева
Бърз преглед

Смит машина

Марка: Marbo Sport

 Смит машина MF-U003 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-U003-k1t4 Тапицерия: Бордо/Черна

 Смит машина MF-U003 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-U003-k1t4 Тапицерия: Бордо/Черна

Цена: 4849.36 лева Нова цена: 3879.49 лева
Бърз преглед

Смит машина с облекченa тежест

Марка: Marbo Sport

Смит машина с облекченa тежест MF-U002 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-U002-k1t4  

Смит машина с облекченa тежест MF-U002 - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-U002-k1t4  

Цена: 5169.36 лева Нова цена: 4135.49 лева
Бърз преглед

Олимпийски лост за клекове - Marbo Sport

Марка: Marbo Sport

Олимпийски лост за клекове MF-G003  - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-G003  

Олимпийски лост за клекове MF-G003  - Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-G003  

Цена: 525.00 лева Нова цена: 420.00 лева
Бърз преглед

Олимпийски лост за фермерска разходка (2 бр.)

Марка: Marbo Sport

Олимпийски лост за фермерска разходка MF-G006  (2 бр.)- Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-G006  

Олимпийски лост за фермерска разходка MF-G006  (2 бр.)- Marbo Sport   Производител: Marbo Sport   Серия: Свободно тегло Гаранция: Пълна търговска    Код на продукта: MF-G006  

Цена: 525.00 лева Нова цена: 420.00 лева
Бърз преглед